Law Journal

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2009.62.513 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2009.79.662 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2009.79.663 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwrot na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych.

Dz.U.2009.61.501 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2009.58.476 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2009.59.489 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2009.62.516 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej.

Dz.U.2009.63.521 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/08.

Dz.U.2009.58.485 | wyrok z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/08.

Dz.U.2009.58.486 | wyrok z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.57.472 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2009.55.457 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Służba informacji lotniczej.

Dz.U.2009.58.478 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2020.1295 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Dz.U.2009.58.477 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/07.

Dz.U.2009.50.403 | wyrok z dnia 24 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz.U.2009.50.399 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2009.54.445 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Programy specjalne.

Dz.U.2009.50.401 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.54.441 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2009.54.442 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2009.54.447 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo imprez masowych.

Dz.U.2019.2171 t.j. | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2009.54.448 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o bezpieczeństwie morskim.

Dz.U.2009.63.519 | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dz.U.2009.63.520 | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

Dz.U.2009.63.518 | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.56.459 | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny".

Dz.U.2009.66.556 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2009.49.396 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2009.69.592 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2009.69.593 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2009.69.594 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.79.660 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2009.68.573 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.56.458 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Krajowa sieć obszarów wiejskich.

Dz.U.2009.53.436 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2009.48.388 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2009.47.387 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie pracowników samorządowych.

Dz.U.2014.1786 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2009.56.462 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2009.52.430 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt utracił moc