Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej.

Dz.U.2009.67.567 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopnie wojskowe.

Dz.U.2009.65.548 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2009.65.550 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/08.

Dz.U.2009.63.533 | wyrok z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/08.

Dz.U.2009.67.571 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2009.64.542 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.64.537 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2009.64.541 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.62.505 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.59.487 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Dz.U.2009.64.544 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2009.62.509 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2009.63.530 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2009.63.528 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Dz.U.2009.68.581 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej.

Dz.U.2009.60.493 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie członków Rady Służby Cywilnej.

Dz.U.2009.60.491 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim.

Dz.U.2009.57.468 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.U.2009.62.508 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/06.

Dz.U.2009.63.532 | wyrok z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

Dz.U.2009.63.524 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie zawodowe dorosłych.

Dz.U.2009.61.502 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2009.57.474 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Dz.U.2009.61.500 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 53/08.

Dz.U.2009.62.517 | wyrok z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/08.

Dz.U.2009.63.531 | wyrok z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2009.62.514 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Dz.U.2009.56.463 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody zapobiegania zakażeniom meningokokowym.

Dz.U.2009.56.465 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Podwyższenie kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2009.61.499 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Pionki w województwie mazowieckim.

Dz.U.2009.55.453 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dz.U.2021.664 t.j. | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o działach administracji rządowej oraz ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.68.574 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2009.69.596 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

Dz.U.2009.79.665 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dz.U.2009.68.575 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Obywatelstwo polskie.

Dz.U.2020.347 t.j. | ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2009.62.513 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2009.79.662 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2009.79.663 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwrot na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych.

Dz.U.2009.61.501 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2009.58.476 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2009.59.489 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2009.62.516 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej.

Dz.U.2009.63.521 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/08.

Dz.U.2009.58.485 | wyrok z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/08.

Dz.U.2009.58.486 | wyrok z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.57.472 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc