Law Journal

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2009.106.885 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

Dz.U.2009.105.875 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą".

Dz.U.2009.104.861 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2009.97.810 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.95.793 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.107.891 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Dz.U.2009.104.868 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2009.104.864 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Dz.U.2009.107.894 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2009.99.834 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/08.

Dz.U.2009.105.878 | wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 5/09.

Dz.U.2009.105.879 | wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010.

Dz.U.2009.99.827 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2020.1502 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U.2009.99.837 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2009.99.833 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej.

Dz.U.2009.94.772 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2009.105.874 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie asystentów prokuratorów.

Dz.U.2009.97.813 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2009.97.815 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1602 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Dz.U.2017.1837 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Dz.U.2017.1898 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2009.89.735 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Świadczenia przysługujące urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości.

Dz.U.2009.93.763 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dz.U.2009.88.729 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wysokość diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2009.94.781 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.

Dz.U.2009.94.784 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U.2009.94.783 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2009.86.721 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalenia numeru rejestrowego.

Dz.U.2009.92.760 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.

Dz.U.2009.94.771 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2009.97.808 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2009.93.762 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2009.89.731 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego.

Dz.U.2013.733 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/08.

Dz.U.2009.91.752 | wyrok z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

Dz.U.2009.94.774 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2009.92.757 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2009.91.743 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 87/08.

Dz.U.2009.91.751 | wyrok z dnia 28 maja 2009 r. | Akt jednorazowy