Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/07.

Dz.U.2009.108.911 | wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2009.113.939 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Dz.U.2009.125.1035 | ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.2009.105.870 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Właściwość miejscowa i rzeczowa delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2017.816 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2009.114.950 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Dz.U.2009.127.1050 | ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Choroby zawodowe.

Dz.U.2013.1367 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Odbywanie aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej.

Dz.U.2009.107.895 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/07.

Dz.U.2009.108.909 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/08.

Dz.U.2009.108.910 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.113.937 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.112.919 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.109.913 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Kontrola prowadzona przez wojewodę.

Dz.U.2009.106.884 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2009.102.842 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.113.940 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008.

Dz.U.2009.108.905 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2009.107.889 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.131.1075 | ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Rolnictwo ekologiczne.

Dz.U.2020.1324 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stanowiska, zaszeregowanie, kwalifikacje oraz szczegółowe warunki wynagradzania pracowników izb morskich.

Dz.U.2009.107.888 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Dz.U.2009.104.867 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2009.102.844 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2009.102.851 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2009.108.906 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.102.852 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2009.102.850 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2009.115.967 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2009.115.965 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dz.U.2009.116.976 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2009.214.1658 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej".

Dz.U.2009.107.896 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2009.113.942 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej.

Dz.U.2009.99.835 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Funkcje oraz sposób ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

Dz.U.2013.151 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Wydminy w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2009.97.807 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu oraz wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu.

Dz.U.2009.102.843 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/07.

Dz.U.2009.105.880 | wyrok z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji.

Dz.U.2009.99.836 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Dz.U.2009.108.907 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2009.102.847 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Dz.U.2016.734 t.j. | ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.105.877 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U.2009.102.856 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych.

Dz.U.2009.105.872 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Dz.U.2009.106.882 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu.

Dz.U.2009.105.871 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2009.115.963 | ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2009.127.1045 | ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2009.106.885 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc