Law Journal

Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2020.881 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.826 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Dz.U.2020.1098 | ustawa z dnia 7 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.884 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2020.819 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1087 | ustawa z dnia 6 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.792 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.790 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.791 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Dz.U.2020.789 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.956 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/16.

Dz.U.2020.807 | wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2020.806 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dz.U.2020.795 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2020.776 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Granica portu morskiego w Gdyni.

Dz.U.2020.822 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.761 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.748 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.749 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.740 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.754 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 66/19.

Dz.U.2020.769 | wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.734 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2020.743 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań.

Dz.U.2020.731 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2020.724 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Dz.U.2020.727 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).

Dz.U.2020.774 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2020.732 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy