Law Journal

Zm.: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.2009.179.1383 | ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Finanse publiczne.

Dz.U.2021.305 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komitet do Spraw Europejskich.

Dz.U.2020.2084 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dz.U.2009.157.1241 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Służba Celna.

Dz.U.2016.1799 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o języku polskim.

Dz.U.2009.161.1280 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2009.161.1279 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.161.1278 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Fundusz innowacyjności.

Dz.U.2016.1201 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dz.U.2009.139.1132 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dz.U.2009.144.1180 | uchwała z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów.

Dz.U.2009.150.1213 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Stawki rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Dz.U.2009.137.1125 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczanie patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży.

Dz.U.2013.442 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2009.139.1130 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Szamotuł w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2009.136.1115 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Priorytety zdrowotne.

Dz.U.2009.137.1126 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.

Dz.U.2009.143.1173 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych.

Dz.U.2009.142.1160 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wpis do rejestru, wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru.

Dz.U.2009.141.1155 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Czechy-Polska. Umowa w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej. Praga.2008.08.19.

Dz.U.2009.198.1530 | umowa międzynarodowa z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Dz.U.2009.136.1116 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dz.U.2009.133.1102 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

Dz.U.2014.1189 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI).

Dz.U.2009.142.1159 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2009.135.1114 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Dz.U.2009.141.1154 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Jordanów w województwie małopolskim.

Dz.U.2009.129.1060 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Stąporkowa w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2009.129.1061 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2009.133.1100 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Dz.U.2009.135.1111 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów oraz wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom.

Dz.U.2009.133.1099 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U.2009.132.1092 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dz.U.2009.131.1078 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2009.132.1087 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.U.2009.132.1091 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Rada Akredytacyjna.

Dz.U.2021.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reorganizacja Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag".

Dz.U.2009.135.1110 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2009.130.1072 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji.

Dz.U.2009.134.1104 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.131.1077 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2009.132.1086 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2009.134.1106 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy