Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dz.U.2020.969 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania.

Dz.U.2020.957 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2020.968 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.913 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2020.929 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie w oddziale przygotowania wojskowego.

Dz.U.2020.977 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Dz.U.2020.938 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.909 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2020.943 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/18.

Dz.U.2020.976 | wyrok z dnia 20 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Deklaracja importowa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2020.907 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

Dz.U.2020.933 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.878 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Dz.U.2020.873 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Dz.U.2020.889 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dz.U.2020.973 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.856 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.897 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Dz.U.2020.932 | ustawa z dnia 14 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzór zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej.

Dz.U.2020.896 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego.

Dz.U.2020.867 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.862 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne.

Dz.U.2020.1053 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2020.868 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.888 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.847 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2020.853 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy