Law Journal

Świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.87.565 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.88.576 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania nauki.

Dz.U.2018.87 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zawieranie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Dz.U.2010.87.562 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

Dz.U.2010.87.568 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.87.569 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.78.519 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

Dz.U.2010.87.567 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Dz.U.2010.109.707 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dz.U.2010.94.601 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2010.108.684 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.2010.94.602 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.106.673 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2010.109.708 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2010.106.672 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2010.86.554 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2010.106.671 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2010.75.477 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2010.84.546 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2010.78.517 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2014.760 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży.

Dz.U.2010.83.543 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Badanie czytelności ulotki.

Dz.U.2010.84.551 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Służba przygotowawcza w Służbie Celnej.

Dz.U.2010.78.516 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2010.88.580 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.2010.77.505 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Upoważnianie do wykonywania czynności inspekcyjnych statków.

Dz.U.2010.77.507 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Upoważnianie do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku.

Dz.U.2010.77.506 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.67.427 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Metody badania jakości biopaliw ciekłych.

Dz.U.2010.78.520 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.67.430 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.66.424 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.66.426 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.65.405 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego.

Dz.U.2010.72.463 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

Dz.U.2010.88.579 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.73.468 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2010.72.466 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2010.68.440 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Oceny okresowe i opinie służbowe funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.76.494 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2010.62.391 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.2010.62.389 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2010.77.511 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2010.65.412 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dz.U.2010.68.438 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.61.376 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie.

Dz.U.2010.75.475 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.58.368 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

New Służba Więzienna.

Dz.U.2021.1064 t.j. | ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2010.78.513 | ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.

Dz.U.2020.389 t.j. | ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący