Law Journal

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

Dz.U.2013.171 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2010.81.535 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.65 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 50/08.

Dz.U.2010.88.583 | wyrok z dnia 11 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Kontrola niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2014.349 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego.

Dz.U.2020.2233 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.2021.777 t.j. | ustawa z dnia 7 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Dz.U.2010.79.524 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2010.86.557 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dz.U.2010.110.725 | ustawa z dnia 6 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2010.121.809 | ustawa z dnia 6 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U.2010.88.582 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Dz.U.2010.81.533 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2021.288 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Instytuty badawcze.

Dz.U.2020.1383 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie wojskowe.

Dz.U.2015.307 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2020.1861 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Nauki.

Dz.U.2019.1384 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Dz.U.2010.83.541 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Pełnienie okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2010.87.563 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Plany ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2010.83.542 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Polska Akademia Nauk.

Dz.U.2020.1796 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

Dz.U.2010.96.620 | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Dz.U.2010.83.540 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.87.565 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.88.576 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania nauki.

Dz.U.2018.87 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zawieranie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Dz.U.2010.87.562 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

Dz.U.2010.87.568 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.87.569 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.78.519 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

Dz.U.2010.87.567 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Dz.U.2010.109.707 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dz.U.2010.94.601 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2010.108.684 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.2010.94.602 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.106.673 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2010.109.708 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2010.106.672 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2010.86.554 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2010.106.671 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2010.75.477 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2010.84.546 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2010.78.517 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2014.760 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży.

Dz.U.2010.83.543 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Badanie czytelności ulotki.

Dz.U.2010.84.551 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Służba przygotowawcza w Służbie Celnej.

Dz.U.2010.78.516 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2010.88.580 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.2010.77.505 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Upoważnianie do wykonywania czynności inspekcyjnych statków.

Dz.U.2010.77.507 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Upoważnianie do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku.

Dz.U.2010.77.506 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.67.427 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Metody badania jakości biopaliw ciekłych.

Dz.U.2010.78.520 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.67.430 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.66.424 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.66.426 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc