Law Journal

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Dz.U.2010.126.854 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Dz.U.2010.137.923 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Dz.U.2021.484 t.j. | ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

Dz.U.2010.155.1036 | ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2010.123.839 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłaty depozytowej.

Dz.U.2010.130.882 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.133.895 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

Dz.U.2017.1259 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.133.897 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie ruchem drogowym.

Dz.U.2016.143 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

Dz.U.2010.135.909 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.122.828 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 31/09.

Dz.U.2010.134.903 | wyrok z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Dz.U.2010.130.881 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Dz.U.2019.1510 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu gazowego.

Dz.U.2018.1158 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.130.877 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dz.U.2010.138.934 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Dz.U.2010.130.879 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2010.135.904 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dz.U.2010.130.883 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Egzamin i świadectwo zawodowe.

Dz.U.2013.175 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dz.U.2010.137.922 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.

Dz.U.2010.118.793 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.129.865 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Dz.U.2010.130.874 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dz.U.2010.130.872 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji.

Dz.U.2010.118.799 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Dz.U.2010.118.800 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa.

Dz.U.2010.118.801 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 28/09.

Dz.U.2010.133.898 | wyrok z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym.

Dz.U.2010.116.779 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2010.122.833 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2010.116.781 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sport.

Dz.U.2020.1133 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2010.126.856 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2010.119.805 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Dz.U.2010.122.831 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2010.120.808 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2010.115.774 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działach administracji rządowej.

Dz.U.2010.155.1035 | ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.127.858 | ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

Dz.U.2010.123.835 | ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2010.148.990 | ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Dz.U.2010.116.777 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych.

Dz.U.2016.835 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyróżnianie żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych.

Dz.U.2010.124.841 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.U.2010.113.752 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Pomiary statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2010.115.772 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/08.

Dz.U.2010.125.852 | wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy