Law Journal

Ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.2010.145.974 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Ochotnicze zgłaszanie się do zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2010.145.973 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2010.145.972 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.1958 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przyznawanie świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe.

Dz.U.2010.145.971 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2010.145.981 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2010.145.975 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2010.150.1007 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2010.152.1017 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2010.152.1021 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2010.155.1038 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2010.152.1019 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.151.1013 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.152.1020 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.152.1018 | ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/08.

Dz.U.2010.142.961 | wyrok z dnia 21 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Równoważnik pieniężny przysługujący funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu.

Dz.U.2010.142.955 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2010.142.959 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI).

Dz.U.2010.142.952 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/08.

Dz.U.2010.137.926 | wyrok z dnia 20 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2010.137.917 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Dz.U.2020.1924 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Równoważnik pieniężny przysługujący funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania.

Dz.U.2010.137.920 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Tryb i miejsce przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2010.138.927 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2010.145.977 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2010.134.901 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2010.137.916 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009.

Dz.U.2010.135.908 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 63/07.

Dz.U.2010.137.925 | wyrok z dnia 15 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutnictwie żelaza i stali.

Dz.U.2010.142.951 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2010.135.906 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Przydział i opróżnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2021.23 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komunalne osady ściekowe.

Dz.U.2010.137.924 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2010.128.864 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/10.

Dz.U.2010.135.912 | wyrok z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Dz.U.2010.126.854 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Dz.U.2010.137.923 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Dz.U.2021.484 t.j. | ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

Dz.U.2010.155.1036 | ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2010.123.839 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłaty depozytowej.

Dz.U.2010.130.882 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.133.895 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

Dz.U.2017.1259 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.133.897 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie ruchem drogowym.

Dz.U.2016.143 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

Dz.U.2010.135.909 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący