Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2011.254.1527 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2011.253.1520 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2011.252.1517 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2011.252.1516 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim.

Dz.U.2011.252.1513 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2011.251.1510 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2011.251.1507 | rozporządzenie z dnia 24 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Dz.U.2011.251.1511 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2011.250.1503 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2011.250.1502 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.U.2011.250.1501 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2011.250.1500 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Ślemień w województwie śląskim.

Dz.U.2011.249.1499 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego.

Dz.U.2011.248.1496 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2011.248.1495 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2011.248.1494 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2011.248.1493 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2011.248.1492 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2011.248.1491 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2011.248.1490 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.248.1488 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2011.248.1487 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2011.248.1486 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2011.248.1485 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2011.248.1484 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2011.248.1483 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2011.248.1482 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2011.248.1481 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2011.248.1480 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.U.2011.248.1479 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2011.248.1478 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Tryb wypłaty i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzór formularza wniosku o zasiłek powodziowy.

Dz.U.2011.247.1477 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji.

Dz.U.2011.246.1473 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych.

Dz.U.2011.246.1472 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U.2011.246.1465 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Dz.U.2011.245.1463 | rozporządzenie z dnia 27 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012.

Dz.U.2011.245.1460 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.244.1459 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.244.1458 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.244.1457 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.244.1456 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.244.1455 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dz.U.2011.245.1464 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.244.1454 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.

Dz.U.2011.243.1453 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt utracił moc

Ewidencja klubów sportowych.

Dz.U.2011.243.1449 | rozporządzenie z dnia 18 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 2/10.

Dz.U.2011.240.1439 | wyrok z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/09.

Dz.U.2011.240.1438 | wyrok z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 24/09.

Dz.U.2011.240.1437 | wyrok z dnia 18 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/10.

Dz.U.2011.240.1436 | wyrok z dnia 11 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/09.

Dz.U.2011.240.1435 | wyrok z dnia 11 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Dz.U.2011.240.1434 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2011.240.1433 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2011.240.1430 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2011.242.1443 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2011.241.1440 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2011.240.1432 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.240.1431 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy