Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/18.

Dz.U.2020.1047 | wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 3/19.

Dz.U.2020.1055 | wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów.

Dz.U.2020.1044 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych.

Dz.U.2020.1051 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Dz.U.2020.1022 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Legalne jednostki miar.

Dz.U.2020.1024 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1005 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Lotniska użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej.

Dz.U.2020.1035 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego.

Dz.U.2020.1038 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Dz.U.2020.1080 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.988 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2020.996 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu aktuarialnego.

Dz.U.2020.999 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Dz.U.2020.1008 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2020.997 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Graniczna kontrola fitosanitarna drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzana w sposób wyrywkowy.

Dz.U.2020.1063 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.993 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/19.

Dz.U.2020.1017 | decyzja z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2020.987 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2020.1040 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2020.985 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2020.1018 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.964 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2020.1104 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.963 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja mobilna służąca do rozliczania opłaty za przewóz osób.

Dz.U.2020.954 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski.

Dz.U.2020.970 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

Dz.U.2020.1019 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2020.1175 | ustawa z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1337 | ustawa z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dz.U.2020.969 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania.

Dz.U.2020.957 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2020.968 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.913 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2020.929 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie w oddziale przygotowania wojskowego.

Dz.U.2020.977 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Dz.U.2020.938 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący