Law Journal

Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Dz.U.2021.912 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.864 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Gorzowa Śląskiego w województwie opolskim.

Dz.U.2021.867 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2021.861 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.855 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i sposób funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych

Dz.U.2021.832 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2021.829 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Minimalna i maksymalna szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic.

Dz.U.2021.871 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2021.805 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.807 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2021.827 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.812 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim.

Dz.U.2021.843 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim.

Dz.U.2021.821 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2021.822 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2021.813 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.811 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2021.838 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.

Dz.U.2021.836 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.801 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.806 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2021.828 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2021.793 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Dz.U.2021.840 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2021.791 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika.

Dz.U.2021.841 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.751 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.750 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Puławy w województwie lubelskim.

Dz.U.2021.759 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Dz.U.2021.774 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2021.758 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2021.744 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1023 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący