Law Journal

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

Dz.U.2012.958 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2012.956 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro.

Dz.U.2012.955 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Dz.U.2012.954 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.

Dz.U.2012.953 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.951 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2012.944 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.941 | ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Dz.U.2012.940 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kategorie aktywów oraz maksymalna część środków pieniężnych inwestowana przez krajowe instytucje płatnicze.

Dz.U.2012.938 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2012.934 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dz.U.2012.925 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu importowego.

Dz.U.2012.923 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.921 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2012.920 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dz.U.2012.919 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.917 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografia dołączana do wniosku.

Dz.U.2012.916 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Dz.U.2012.914 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.908 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim.

Dz.U.2012.906 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2012.905 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2012.903 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania.

Dz.U.2012.900 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami.

Dz.U.2012.897 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim.

Dz.U.2012.896 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość miesięcznego dodatku skarbowego.

Dz.U.2012.894 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Krajowe zezwolenie generalne.

Dz.U.2012.893 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/12.

Dz.U.2012.888 | wyrok z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/11.

Dz.U.2012.887 | wyrok z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2012.886 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Dz.U.2012.885 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2012.883 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.

Dz.U.2012.881 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Dz.U.2012.878 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa.

Dz.U.2012.874 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz zmiana siedziby władz gminy.

Dz.U.2012.873 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2012.872 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim.

Dz.U.2012.871 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2012.870 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2012.869 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przetargi oraz rokowania na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

Dz.U.2012.868 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/10.

Dz.U.2012.867 | wyrok z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2012.866 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2012.864 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2012.862 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący