Law Journal

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Dz.U.2016.1602 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Dz.U.2011.87.486 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Urządzenie do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

Dz.U.2021.65 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokość tych dodatków.

Dz.U.2016.568 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych.

Dz.U.2011.86.479 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/09.

Dz.U.2011.86.480 | wyrok z dnia 7 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Proces odzysku R10.

Dz.U.2011.86.476 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dz.U.2011.86.477 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2011.85.465 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/09.

Dz.U.2011.81.449 | wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/10.

Dz.U.2011.81.450 | wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla zabawek.

Dz.U.2011.83.454 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę.

Dz.U.2011.81.445 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2013.247 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.

Dz.U.2011.86.469 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Prawo probiercze.

Dz.U.2020.1365 t.j. | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.92.531 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowych instytucjach filmowych.

Dz.U.2011.126.713 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.117.677 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdami.

Dz.U.2011.92.530 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.117.678 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe.

Dz.U.2011.85.466 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2015.1233 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2011.71.376 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2011.70.375 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Dz.U.2014.1012 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2011.76.414 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2011.69.371 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Stupsk w województwie mazowieckim.

Dz.U.2011.67.357 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.2011.76.411 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.68.362 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Przedstawiciel podatkowy.

Dz.U.2011.68.359 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.U.2011.85.463 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).

Dz.U.2011.76.415 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2011.70.372 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2011.68.363 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2011.69.365 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Dz.U.2019.640 t.j. | ustawa z dnia 25 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dz.U.2011.106.622 | ustawa z dnia 25 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.

Dz.U.2011.69.367 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Dz.U.2020.1205 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.94.549 | ustawa z dnia 25 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2011.75.398 | ustawa z dnia 25 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.85.459 | ustawa z dnia 25 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Centralny punkt systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punkty centralne służb.

Dz.U.2011.75.404 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1257 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dz.U.2011.77.425 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2014.275 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2011.80.434 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób przechowywania zwłok i szczątków.

Dz.U.2011.75.405 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.

Dz.U.2011.78.429 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

Dz.U.2011.86.473 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc