Law Journal

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2011.112.656 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2011.128.726 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Dz.U.2011.115.666 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2011.105.620 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2011.110.643 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2011.125.711 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/09.

Dz.U.2011.115.674 | wyrok z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/08.

Dz.U.2011.115.673 | wyrok z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2011.107.625 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2011.103.599 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2011.103.600 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa.

Dz.U.2011.144.849 | ustawa z dnia 13 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.110.642 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.99.570 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.110.651 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Dz.U.2011.161.966 | ustawa z dnia 13 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2011.144.851 | ustawa z dnia 13 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.131.764 | ustawa z dnia 13 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.132.766 | ustawa z dnia 13 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Rada Sądownictwa.

Dz.U.2021.269 t.j. | ustawa z dnia 12 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kredyt konsumencki.

Dz.U.2019.1083 t.j. | ustawa z dnia 12 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.U.2021.523 t.j. | ustawa z dnia 12 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 38/08.

Dz.U.2011.109.640 | wyrok z dnia 12 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, obrót tymi wyrobami i organizacja rynku wina.

Dz.U.2020.1891 t.j. | ustawa z dnia 12 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stambuł.2011.05.11.

Dz.U.2015.961 | umowa międzynarodowa z dnia 11 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/09.

Dz.U.2011.105.621 | wyrok z dnia 11 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Dz.U.2011.115.667 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

Dz.U.2011.96.559 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej.

Dz.U.2011.97.562 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Kategorie materiałów paszowych.

Dz.U.2011.103.596 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Metoda oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

Dz.U.2011.109.635 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego.

Dz.U.2011.109.636 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2011.92.533 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim.

Dz.U.2011.92.534 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 110/08.

Dz.U.2011.99.581 | wyrok z dnia 5 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Warunki organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej.

Dz.U.2011.99.577 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2011.104.607 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012.

Dz.U.2011.110.645 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2011.101.583 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy