Law Journal

Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dz.U.2011.226.1363 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Dz.U.2011.226.1356 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dz.U.2011.237.1419 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2011.220.1304 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2011.226.1360 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2011.226.1362 | rozporządzenie z dnia 12 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe.

Dz.U.2011.237.1412 | rozporządzenie z dnia 11 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Dz.U.2011.218.1294 | obwieszczenie z dnia 11 października 2011 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Dz.U.2011.218.1295 | obwieszczenie z dnia 11 października 2011 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/10.

Dz.U.2011.240.1436 | wyrok z dnia 11 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/09.

Dz.U.2011.240.1435 | wyrok z dnia 11 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2011.225.1350 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2011.225.1355 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt utracił moc

Stypendia za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Dz.U.2011.223.1334 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.

Dz.U.2011.243.1453 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U.2011.246.1465 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

Dz.U.2011.237.1410 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.2011.237.1413 | rozporządzenie z dnia 10 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Dz.U.2015.1004 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Dz.U.2015.1604 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przechowywanie akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

Dz.U.2016.370 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Dz.U.2016.472 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie obszarów uznawania organizacji producentów.

Dz.U.2011.226.1365 | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2011.220.1307 | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Dz.U.2011.225.1353 | rozporządzenie z dnia 6 października 2011 r. | Akt utracił moc

Odbywanie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Dz.U.2011.217.1292 | rozporządzenie z dnia 6 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Dz.U.2011.237.1418 | rozporządzenie z dnia 6 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Magazyny czasowego składowania.

Dz.U.2011.226.1358 | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie oraz stypendia doktoranckie.

Dz.U.2011.225.1351 | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Dz.U.2014.131 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposób ich wypełniania.

Dz.U.2011.237.1415 | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej.

Dz.U.2017.1847 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2011.226.1361 | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2011.237.1416 | rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dz.U.2011.212.1262 | rozporządzenie z dnia 4 października 2011 r. | Akt utracił moc

Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.

Dz.U.2011.222.1328 | rozporządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2011.224.1344 | rozporządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

Dz.U.2011.222.1329 | rozporządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.230.1374 | obwieszczenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

Dz.U.2011.213.1266 | rozporządzenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt utracił moc

Centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dz.U.2011.207.1236 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.221.1313 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

Dz.U.2011.220.1309 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Dz.U.2015.1852 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Dz.U.2011.207.1237 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

Dz.U.2011.207.1233 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania poręczeń jako pomocy de minimis.

Dz.U.2011.221.1315 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki oceny programowej i oceny instytucjonalnej.

Dz.U.2011.207.1232 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc