Law Journal

Rodzaj spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.

Dz.U.2012.269 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Dz.U.2012.312 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.

Dz.U.2012.303 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Morska Służba Asysty Telemedycznej.

Dz.U.2012.320 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2017.1570 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kryteria podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Dz.U.2012.319 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 3/10.

Dz.U.2012.298 | wyrok z dnia 7 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/08.

Dz.U.2012.297 | wyrok z dnia 6 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2012.250 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Dz.U.2012.289 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2012.246 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2012.237 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Kandydaci na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.U.2012.310 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2020.452 t.j. | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Bruksela.2012.03.02.

Dz.U.2013.1258 | umowa międzynarodowa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dz.U.2012.273 | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2012.354 | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2018.370 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczne uprawianie żeglugi przez jachty morskie.

Dz.U.2016.1557 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stacja atestacji urządzeń i wyposażenia statku.

Dz.U.2012.296 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyposażenie statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT).

Dz.U.2012.241 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/11.

Dz.U.2012.251 | wyrok z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.U.2012.230 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru europejskiego nakazu aresztowania.

Dz.U.2012.266 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U.2012.265 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich.

Dz.U.2012.267 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.

Dz.U.2012.294 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dz.U.2012.240 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2012.247 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2012.227 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Stan techniczny statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego.

Dz.U.2012.209 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Warunki oraz sposób przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich.

Dz.U.2012.215 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2012.223 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Plany ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2012.372 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Dz.U.2015.1290 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzorcowanie zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej.

Dz.U.2012.225 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz tryb ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Dz.U.2012.229 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dz.U.2018.683 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

Dz.U.2019.510 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja i tryb działania Krajowej Rady Bibliotecznej.

Dz.U.2012.198 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

Dz.U.2012.352 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Państwowy rejestr nazw geograficznych.

Dz.U.2015.219 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 17/10.

Dz.U.2012.201 | wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/10.

Dz.U.2012.214 | wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Niegosławice w województwie lubuskim.

Dz.U.2012.158 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres oraz warunki ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.

Dz.U.2012.207 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt utracił moc