Law Journal

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży.

Dz.U.2020.1447 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2020.1509 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2020.1432 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej. Warszawa.2020.08.15.

Dz.U.2020.2153 | umowa międzynarodowa z dnia 15 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2020.1405 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2020.1408 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

Dz.U.2020.1403 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2020.1404 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2020.1411 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2020.1529 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1565 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1517 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

New Tworzenie i działanie komitetów w portach lotniczych.

Dz.U.2021.1106 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego".

Dz.U.2020.1418 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2020.1480 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1395 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2020.1386 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2020.1436 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1372 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2020.1402 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Dz.U.2020.1446 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2020.1381 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Świadectwo służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1380 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.1356 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wsparcie dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Dz.U.2020.1390 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

Dz.U.2020.1355 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powierzenie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym.

Dz.U.2020.1351 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.1416 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

Dz.U.2020.1460 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Dz.U.2020.1350 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.U.2020.1335 | uchwała z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Dz.U.2020.1360 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia związane z przewozem lotniczym.

Dz.U.2020.1370 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Dz.U.2020.1352 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzór raportu.

Dz.U.2020.1457 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.

Dz.U.2020.1331 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dz.U.2020.1321 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1311 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

Dz.U.2020.1310 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej.

Dz.U.2020.1290 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący