Law Journal

Nadanie osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.2012.428 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Sporządzanie informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U.2012.332 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.360 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2012.335 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.357 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Bestwina w województwie śląskim.

Dz.U.2012.287 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Likwidacja delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Dz.U.2012.459 | ustawa z dnia 16 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Dz.U.2012.314 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje".

Dz.U.2012.322 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2015.1668 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty lotniczej w 2012 roku.

Dz.U.2012.301 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2012.304 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Mieszkania chronione.

Dz.U.2012.305 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Rejony uprawy tytoniu.

Dz.U.2012.276 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla odmian tytoniu.

Dz.U.2012.274 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym.

Dz.U.2012.283 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 39/10.

Dz.U.2012.292 | wyrok z dnia 13 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2012.277 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Dz.U.2012.324 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Konopnica w województwie łódzkim.

Dz.U.2012.263 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2012.323 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wycofanie substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu.

Dz.U.2012.325 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Rodzaj spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.

Dz.U.2012.269 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Dz.U.2012.312 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.

Dz.U.2012.303 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Morska Służba Asysty Telemedycznej.

Dz.U.2012.320 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2017.1570 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kryteria podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Dz.U.2012.319 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 3/10.

Dz.U.2012.298 | wyrok z dnia 7 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/08.

Dz.U.2012.297 | wyrok z dnia 6 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2012.250 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Dz.U.2012.289 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2012.246 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2012.237 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Kandydaci na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Dz.U.2012.310 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2020.452 t.j. | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Bruksela.2012.03.02.

Dz.U.2013.1258 | umowa międzynarodowa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dz.U.2012.273 | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2012.354 | ustawa z dnia 2 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2018.370 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczne uprawianie żeglugi przez jachty morskie.

Dz.U.2016.1557 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stacja atestacji urządzeń i wyposażenia statku.

Dz.U.2012.296 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyposażenie statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT).

Dz.U.2012.241 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/11.

Dz.U.2012.251 | wyrok z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.U.2012.230 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący