Law Journal

Programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich.

Dz.U.2013.1647 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1646 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2013.1645 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2013.1644 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dz.U.2013.1643 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.2013.1641 | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Dz.U.2013.1640 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej.

Dz.U.2013.1639 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2013.1638 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2013.1634 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja pracowników ochrony.

Dz.U.2013.1630 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości.

Dz.U.2013.1627 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dz.U.2013.1626 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2013.1625 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dz.U.2013.1624 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U.2013.1622 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1621 | ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Dz.U.2013.1619 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Dz.U.2013.1616 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/13.

Dz.U.2013.1612 | wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym.

Dz.U.2013.1611 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2013.1609 | ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1608 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

Dz.U.2013.1607 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Andora-Polska. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Andorra la Vella.2012.06.15.

Dz.U.2013.1602 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia nauczania w zakładach karnych.

Dz.U.2013.1601 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty lotniczej w 2014 r.

Dz.U.2013.1595 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/12.

Dz.U.2013.1593 | wyrok z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Legitymacje wystawiane pracownikom wewnętrznej służby ochrony.

Dz.U.2013.1592 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2013.1589 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/13.

Dz.U.2013.1588 | wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Studia doktoranckie i stypendia doktoranckie.

Dz.U.2013.1581 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2013.1580 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzór raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia.

Dz.U.2013.1576 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

Dz.U.2013.1574 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U.2013.1568 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1567 | ustawa z dnia 23 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dz.U.2013.1565 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2013.1563 | ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2013.1561 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

Dz.U.2013.1559 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/13.

Dz.U.2013.1557 | wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014.

Dz.U.2013.1555 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc