Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Dz.U.2012.744 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Okresowe oceny referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Dz.U.2012.714 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja oraz działanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Dz.U.2017.717 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Dz.U.2012.706 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2017.2131 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2012.704 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2012.700 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2012.701 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.742 | ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony. Bruksela.2012.06.13.

Dz.U.2015.303 | umowa międzynarodowa z dnia 13 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie wartości standardowej na 2012 r.

Dz.U.2012.677 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Opłata prowizyjna od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Dz.U.2012.674 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dz.U.2012.712 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji.

Dz.U.2019.133 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

Dz.U.2012.685 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/09.

Dz.U.2012.672 | wyrok z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.667 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Formularz listy kontrolnej i formularz protokołu kontroli.

Dz.U.2012.655 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych.

Dz.U.2012.639 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wolna burta statków morskich.

Dz.U.2012.679 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2012.668 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Rodzinne domy pomocy.

Dz.U.2012.719 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym.

Dz.U.2012.640 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

Dz.U.2012.628 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wyroby z metali szlachetnych.

Dz.U.2012.681 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakres wyposażenia technicznego punktu probierczego.

Dz.U.2017.1777 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2012.665 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U.2012.620 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2019.555 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych.

Dz.U.2012.683 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu.

Dz.U.2012.650 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2012.691 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 17/09.

Dz.U.2012.643 | wyrok z dnia 29 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2012.648 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013.

Dz.U.2012.595 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2012.736 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych.

Dz.U.2012.798 | ustawa z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji rynku rybnego.

Dz.U.2012.789 | ustawa z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka. Stirin.2012.05.24.

Dz.U.2014.1048 | umowa międzynarodowa z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/10.

Dz.U.2012.622 | wyrok z dnia 24 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2012.613 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc