Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 30/11.

Dz.U.2012.848 | wyrok z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zakłady aktywności zawodowej.

Dz.U.2012.850 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dz.U.2012.823 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych.

Dz.U.2012.844 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Dz.U.2014.1126 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość miesięcznego dodatku skarbowego.

Dz.U.2012.894 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Dz.U.2012.838 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi.

Dz.U.2018.566 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

Dz.U.2012.854 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Dz.U.2012.1019 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012.

Dz.U.2012.832 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2012.886 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.921 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o paszach.

Dz.U.2012.1007 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.908 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.951 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.985 | ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 24/10.

Dz.U.2012.841 | wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/10.

Dz.U.2012.835 | wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

Dz.U.2012.831 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.2012.851 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Filipiny-Polska. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy. Phnom Penh.2012.07.11.

Dz.U.2018.731 | umowa międzynarodowa z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/10.

Dz.U.2012.837 | wyrok z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Dz.U.2019.833 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadzór nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi.

Dz.U.2012.847 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i przeprowadzanie naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Dz.U.2012.839 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przywrócenie miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenie granic powiatu wałbrzyskiego.

Dz.U.2012.853 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Dz.U.2012.856 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 15/12.

Dz.U.2012.827 | wyrok z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Mongolia-Polska. Umowa w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji. Ułan Bator.2012.07.09.

Dz.U.2013.390 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 59/11.

Dz.U.2012.819 | wyrok z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/10.

Dz.U.2012.820 | wyrok z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

Dz.U.2012.829 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie w ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2012.805 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011.

Dz.U.2012.824 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Narodowy zasób biblioteczny.

Dz.U.2017.1948 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nasłuch radiowy oraz osłona meteorologiczna na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2012.821 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/09.

Dz.U.2012.799 | wyrok z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2012.753 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 35/10.

Dz.U.2012.778 | wyrok z dnia 2 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Regionalne instytucje finansujące.

Dz.U.2012.765 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący