Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.2012.980 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2012.956 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2012.905 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim.

Dz.U.2012.906 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dz.U.2012.919 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.

Dz.U.2012.953 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dz.U.2012.925 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacja nadzoru w tym zakresie.

Dz.U.2019.905 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim.

Dz.U.2012.896 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Dz.U.2012.954 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro.

Dz.U.2012.955 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2012.963 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografia dołączana do wniosku.

Dz.U.2012.916 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami.

Dz.U.2012.897 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2012.997 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Dz.U.2012.914 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2012.973 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2018.631 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Programy kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Dz.U.2019.2306 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2012.870 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2012.869 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim.

Dz.U.2012.871 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2012.872 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2012.920 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz zmiana siedziby władz gminy.

Dz.U.2012.873 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2012.1005 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Krajowe zezwolenie generalne.

Dz.U.2012.893 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2012.903 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania.

Dz.U.2012.900 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2021.604 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu importowego.

Dz.U.2012.923 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/12.

Dz.U.2012.888 | wyrok z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o drogach publicznych.

Dz.U.2012.965 | ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U.2012.989 | ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.941 | ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2012.1016 | ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/11.

Dz.U.2012.887 | wyrok z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Dz.U.2012.878 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.

Dz.U.2012.881 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2012.883 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa.

Dz.U.2012.874 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/10.

Dz.U.2012.867 | wyrok z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej.

Dz.U.2012.858 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.917 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2012.864 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Dz.U.2012.885 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przetargi oraz rokowania na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

Dz.U.2012.868 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2012.866 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/12.

Dz.U.2012.849 | wyrok z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2012.862 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący