Law Journal

Organizacja kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dz.U.2014.454 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2014.452 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów, wzór karty pojazdu oraz jej opis.

Dz.U.2014.451 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie.

Dz.U.2014.449 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/13.

Dz.U.2014.440 | wyrok z dnia 25 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Substancje zubożające warstwę ozonową.

Dz.U.2014.436 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2014.435 | ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.434 | ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Praca na morskich statkach handlowych.

Dz.U.2014.430 t.j. | ustawa z dnia 23 maja 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.423 | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2014.420 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2014.419 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych.

Dz.U.2014.418 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dz.U.2014.417 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Dz.U.2014.412 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.411 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Dz.U.2014.407 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2014.406 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

Dz.U.2014.400 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz.U.2014.399 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Niektóre ewidencje wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2014.397 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.390 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.389 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.388 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą.

Dz.U.2014.387 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014.

Dz.U.2014.385 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2014.384 | ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Dz.U.2014.383 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Nadawcze skrzynki pocztowe.

Dz.U.2014.381 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/12.

Dz.U.2014.380 | wyrok z dnia 18 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.379 | ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2014.377 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 38/11.

Dz.U.2014.376 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 27/13.

Dz.U.2014.375 | wyrok z dnia 12 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.374 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

Dz.U.2014.373 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/13.

Dz.U.2014.372 | wyrok z dnia 11 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Dz.U.2014.371 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.370 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Dane niezbędne do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz.U.2014.368 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

Dz.U.2014.364 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2014.363 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej.

Dz.U.2014.362 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2014.361 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2014.360 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2014.357 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego.

Dz.U.2014.355 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.

Dz.U.2014.353 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2014.352 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc