Law Journal

Ustalenie siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Dz.U.2012.1223 | rozporządzenie z dnia 25 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 27/12.

Dz.U.2012.1218 | wyrok z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dz.U.2012.1214 | rozporządzenie z dnia 25 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Czastary w województwie łódzkim.

Dz.U.2012.1168 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego.

Dz.U.2012.1176 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2012.1172 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych.

Dz.U.2012.1249 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.1261 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.1385 | ustawa z dnia 24 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2012.1197 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2012.1198 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2012.1199 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2012.1200 | rozporządzenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2012.1278 | ustawa z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Dz.U.2012.1227 | rozporządzenie z dnia 23 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/12.

Dz.U.2012.1195 | wyrok z dnia 23 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/10.

Dz.U.2012.1201 | wyrok z dnia 23 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Dz.U.2012.1211 | rozporządzenie z dnia 23 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Normy dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2012.1174 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Bohoniki i Kruszyniany - meczety i mizary".

Dz.U.2012.1275 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego".

Dz.U.2012.1243 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji".

Dz.U.2012.1240 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła".

Dz.U.2012.1241 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Sulejów - zespół opactwa cystersów".

Dz.U.2012.1242 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Dz.U.2012.1236 | rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres raportów sporządzanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich.

Dz.U.2012.1159 | rozporządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2012.1182 | rozporządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Dz.U.2012.1157 | rozporządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2012.1162 | rozporządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2012.1183 | rozporządzenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat pobierane przez organy celne oraz sposób ich obliczania.

Dz.U.2012.1145 | rozporządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Dz.U.2012.1186 | rozporządzenie z dnia 18 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Ocena kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2012.1167 | rozporządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży.

Dz.U.2012.1207 | rozporządzenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/10.

Dz.U.2012.1150 | wyrok z dnia 16 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz.U.2012.1140 | rozporządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2012.1152 | rozporządzenie z dnia 16 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Państwowy system odniesień przestrzennych.

Dz.U.2012.1247 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz.U.2012.1156 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2012.1130 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt utracił moc

Warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Dz.U.2012.1129 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2012.1191 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2012.1189 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2012.1188 | rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmiana ustawy - Kodeks morski.

Dz.U.2012.1398 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2012.1267 | rozporządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2012.1255 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2012.1399 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2012.1315 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1256 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dz.U.2012.1271 | ustawa z dnia 12 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zwalczanie choroby niebieskiego języka.

Dz.U.2012.1158 | rozporządzenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/10.

Dz.U.2012.1141 | wyrok z dnia 11 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Odznaki, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Dz.U.2012.1126 | rozporządzenie z dnia 10 października 2012 r. | Akt utracił moc

Warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2012.1139 | rozporządzenie z dnia 10 października 2012 r. | Akt obowiązujący