Law Journal

Określenie priorytetowych dziedzin medycyny.

Dz.U.2012.1489 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.809 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Dz.U.2015.1331 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Dz.U.2012.1541 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2013.25 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych.

Dz.U.2015.1457 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym.

Dz.U.2018.464 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2012.1502 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dz.U.2012.1497 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/11.

Dz.U.2012.1554 | wyrok z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Dz.U.2012.1535 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dz.U.2012.1531 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2012.1543 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2012.1485 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2012.1450 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Dz.U.2012.1476 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r.

Dz.U.2012.1517 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/12.

Dz.U.2012.1555 | wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Dz.U.2012.1449 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

Dz.U.2016.911 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych.

Dz.U.2012.1533 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin.

Dz.U.2012.1495 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz.U.2013.95 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Ujazd w województwie łódzkim.

Dz.U.2012.1431 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu.

Dz.U.2021.492 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2012.1483 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2013.19 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Odpady.

Dz.U.2021.779 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym.

Dz.U.2012.1478 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwota podatku należnego.

Dz.U.2012.1451 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2012.1542 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań

Dz.U.2013.1 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.2013.53 | ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dz.U.2013.155 | ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o samorządzie gminnym.

Dz.U.2013.153 | ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2012.1550 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.2013.54 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Słowo Prawdy z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.2013.55 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2012.1442 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych.

Dz.U.2013.13 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy.

Dz.U.2013.12 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2012.1474 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Dz.U.2013.200 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/11.

Dz.U.2012.1472 | wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy