Law Journal

Wymagania dotyczące rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

Dz.U.2013.281 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2013.213 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2013.253 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Dz.U.2013.245 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.273 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Dz.U.2013.191 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2013.226 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2013.214 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji.

Dz.U.2013.183 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.U.2017.1526 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Dz.U.2013.209 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dz.U.2013.222 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2013.203 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/11.

Dz.U.2013.193 | wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wpłaty lotniczej w 2013 r.

Dz.U.2013.184 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/11.

Dz.U.2013.161 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/11.

Dz.U.2013.164 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych.

Dz.U.2015.1702 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Chile-Polska. Memorandum w sprawie dwustronnej współpracy obronnej. Santiago de Chile.2013.01.27.

Dz.U.2015.1681 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wenezuela-Polska. Umowa ramowa o współpracy. Santiago.2013.01.27.

Dz.U.2013.1252 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Czarnogóra-Polska. Umowa o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2013.01.25.

Dz.U.2015.429 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2013.

Dz.U.2013.169 | ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2013.228 | ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Dz.U.2013.355 | ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2013.311 | ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe.

Dz.U.2013.114 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 46/09.

Dz.U.2013.140 | wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/11.

Dz.U.2013.142 | wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.147 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Mongolia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2013.01.21

Dz.U.2013.1448 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Trzcianki w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2013.109 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Padew Narodowa w województwie podkarpackim.

Dz.U.2013.108 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2013.107 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2013.116 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym.

Dz.U.2013.94 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2014.1780 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej.

Dz.U.2020.1934 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2013.138 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2013.137 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach.

Dz.U.2013.249 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami.

Dz.U.2013.132 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Doskonalenie techniki jazdy.

Dz.U.2013.91 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawki wynagrodzenia związane z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Dz.U.2014.974 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2013.128 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Kontrola ośrodków szkolenia kierowców.

Dz.U.2013.84 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Dz.U.2017.56 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2013.99 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Kontrola wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Dz.U.2013.75 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Abu Zabi.2013.01.13.

Dz.U.2015.115 | umowa międzynarodowa z dnia 13 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2013.77 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc