Law Journal

Wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień.

Dz.U.2014.1433 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/13.

Dz.U.2014.1426 | wyrok z dnia 7 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2014.1425 | rozporządzenie z dnia 5 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zakres danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2014.1422 | rozporządzenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2014.1419 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Ochrona gatunkowa roślin.

Dz.U.2014.1409 | rozporządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Ochrona gatunkowa grzybów.

Dz.U.2014.1408 | rozporządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Dz.U.2014.1407 | rozporządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów EDPO i EDPR.

Dz.U.2014.1405 | rozporządzenie z dnia 8 października 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych sądów rejonowych.

Dz.U.2014.1404 | rozporządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Dz.U.2014.1403 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2014.1400 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1395 | ustawa z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2014.1394 | rozporządzenie z dnia 13 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2014.1393 | rozporządzenie z dnia 6 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2014.1390 | rozporządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Słowacja-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2013.11.13.

Dz.U.2014.1387 | umowa międzynarodowa z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Serbia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Belgrad.2013.10.24.

Dz.U.2014.1385 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U.2014.1381 t.j. | ustawa z dnia 12 października 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2014.1379 | rozporządzenie z dnia 1 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Dz.U.2014.1376 | rozporządzenie z dnia 30 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/13.

Dz.U.2014.1375 | wyrok z dnia 30 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/13.

Dz.U.2014.1374 | wyrok z dnia 30 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Dz.U.2014.1370 | rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. | Akt utracił moc

Minimalne normy.

Dz.U.2014.1372 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom.

Dz.U.2014.1369 | rozporządzenie z dnia 6 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2014.1368 | rozporządzenie z dnia 6 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 49/12.

Dz.U.2014.1367 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 4/12.

Dz.U.2014.1366 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1365 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2014.1363 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt utracił moc

Granica portu morskiego w Helu.

Dz.U.2014.1361 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2014.1359 | rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. | Akt utracił moc

Izby zatrzymań.

Dz.U.2014.1358 | rozporządzenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt utracił moc

Podstawowe kryteria i zakres oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej.

Dz.U.2014.1356 | rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/13.

Dz.U.2014.1354 | wyrok z dnia 23 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Nauka żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1352 | rozporządzenie z dnia 15 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2014.1350 | rozporządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

Dz.U.2014.1349 | rozporządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dz.U.2014.1348 | rozporządzenie z dnia 6 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dz.U.2014.1346 | rozporządzenie z dnia 1 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.1338 | rozporządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Upoważnianie uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej.

Dz.U.2014.1334 | rozporządzenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1333 | rozporządzenie z dnia 30 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną.

Dz.U.2014.1331 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2014.1330 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 44/12.

Dz.U.2014.1327 | wyrok z dnia 18 września 2014 r. | Akt jednorazowy

EAK-Polska. Umowa w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych. Paryż.2002.08.19.

Dz.U.2014.1324 | umowa międzynarodowa z dnia 19 sierpnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1322 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc