Law Journal

Zakres informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego.

Dz.U.2013.451 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Dz.U.2013.578 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.2013.492 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla Systemu Informacji Medycznej.

Dz.U.2013.463 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

Dz.U.2013.420 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2013.456 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Terminy składania oraz wzór wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska.

Dz.U.2013.457 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/12.

Dz.U.2013.448 | wyrok z dnia 27 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku.

Dz.U.2013.677 | oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

Dz.U.2015.148 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Szemud w województwie pomorskim.

Dz.U.2013.402 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/12.

Dz.U.2013.444 | wyrok z dnia 26 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2013.421 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Dz.U.2015.1475 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Klasyfikacja danych i system kodów w Systemie Informacji Medycznej.

Dz.U.2013.473 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2013.480 | ustawa z dnia 22 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu.

Dz.U.2013.396 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo.

Dz.U.2013.431 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

Dz.U.2013.400 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykaz tych wyrobów.

Dz.U.2018.266 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2013.394 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2018.485 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej.

Dz.U.2013.436 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Dz.U.2013.410 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2013.414 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2013.443 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2013.363 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki lokalizacji, sposób oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Dz.U.2013.366 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Dz.U.2015.306 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2013.362 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/10.

Dz.U.2013.432 | wyrok z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu.

Dz.U.2013.409 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2013.357 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2013.359 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dz.U.2021.424 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Środki ochrony roślin.

Dz.U.2020.2097 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013.

Dz.U.2013.365 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2013.503 | ustawa z dnia 8 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2013.405 | ustawa z dnia 8 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy.

Dz.U.2013.416 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/09.

Dz.U.2013.429 | wyrok z dnia 7 marca 2013 r. | Akt jednorazowy