Law Journal

Zm.: ustawa o referendum lokalnym.

Dz.U.2014.1871 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2014.1868 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dz.U.2014.1866 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania kwartalnego producenta.

Dz.U.2014.1861 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2014.1860 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość odsetek ustawowych.

Dz.U.2014.1858 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2014.1857 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.2014.1856 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dz.U.2014.1855 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1854 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Izby wytrzeźwień i placówki wskazane lub utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dz.U.2014.1850 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób i procedura przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1849 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji.

Dz.U.2014.1848 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dz.U.2014.1837 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Szkolenie i egzaminowanie diagnostów oraz wzory dokumentów z tym związanych.

Dz.U.2014.1836 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1831 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/13.

Dz.U.2014.1826 | wyrok z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Dz.U.2014.1823 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Komitetu Offsetowego.

Dz.U.2014.1818 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Dz.U.2014.1816 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Rejestr systemu zapasów interwencyjnych.

Dz.U.2014.1814 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Homologacja sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dz.U.2014.1813 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie stawek opłaty zapasowej.

Dz.U.2014.1812 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2014.1811 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki rozpoznawania nowotworów.

Dz.U.2014.1810 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U.2014.1802 | ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014.

Dz.U.2014.1799 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1798 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowe laboratoria referencyjne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2014.1796 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 52/13.

Dz.U.2014.1794 | wyrok z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2014.1793 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2014.1792 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników samorządowych.

Dz.U.2014.1786 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 29/13.

Dz.U.2014.1785 | wyrok z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.U.2014.1782 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2014.1780 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

Dz.U.2014.1779 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.1778 | ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2014.1774 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Dz.U.2014.1773 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ochrona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.U.2014.1770 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc