Law Journal

Przeprowadzanie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dz.U.2013.1737 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje urządzeń technicznych podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

Dz.U.2014.111 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska.

Dz.U.2013.1667 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.2013.1676 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/12.

Dz.U.2014.38 | wyrok z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2013.1634 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.1 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Dz.U.2013.1739 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dz.U.2021.80 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2013.1638 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2013.1625 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dz.U.2013.1626 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Dz.U.2013.1616 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Dz.U.2021.775 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rodzinne ogrody działkowe.

Dz.U.2017.2176 t.j. | ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wpłaty lotniczej w 2014 r.

Dz.U.2013.1595 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Dz.U.2014.26 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2013.1589 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2013.1580 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2013.1609 | ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Cudzoziemcy.

Dz.U.2020.35 t.j. | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Legitymacje wystawiane pracownikom wewnętrznej służby ochrony.

Dz.U.2013.1592 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

Dz.U.2013.1559 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia doktoranckie.

Dz.U.2013.1581 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/13.

Dz.U.2014.37 | wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zespół do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy.

Dz.U.2017.2296 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.2013.1641 | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dz.U.2014.188 | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U.2013.1568 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo łowieckie.

Dz.U.2014.228 | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Legitymacja pracowników ochrony.

Dz.U.2013.1630 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/13.

Dz.U.2013.1588 | wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/13.

Dz.U.2013.1612 | wyrok z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2013.1644 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do przygotowania zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2017.2292 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zespół do przygotowania zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2018.84 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2013.1544 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2013.1674 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

Dz.U.2013.1607 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2013.1561 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy