Law Journal

Zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1322 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2014.1232 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.

Dz.U.2014.1157 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2014.1330 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1503 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat rejestracyjnych.

Dz.U.2014.1183 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji.

Dz.U.2014.1224 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Dz.U.2014.1269 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Dz.U.2014.1148 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2014.1294 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2014.1213 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2014.1174 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2014.1196 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2014.1125 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2014.1209 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2014.1123 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014.

Dz.U.2014.1117 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2014.1113 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2014.1095 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej".

Dz.U.2014.1143 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Opłaty lotniskowe.

Dz.U.2014.1074 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzory druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Dz.U.2014.1132 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1128 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2014.1140 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2014.1127 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2018.227 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Dz.U.2014.1166 | uchwała z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Określenie brzmienia klauzuli wykonalności.

Dz.U.2014.1092 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2014.1076 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/13.

Dz.U.2014.1061 | wyrok z dnia 31 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/11.

Dz.U.2014.1055 | wyrok z dnia 30 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Numery telefoniczne, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2014.1050 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii.

Dz.U.2014.1029 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2014.1024 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic powiatu zielonogórskiego.

Dz.U.2014.1020 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 49/13.

Dz.U.2014.1052 | wyrok z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/12.

Dz.U.2014.1051 | wyrok z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy.

Dz.U.2014.1070 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Specjalny podatek węglowodorowy.

Dz.U.2018.2269 t.j. | ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2014.1171 | ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1188 | ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo atomowe.

Dz.U.2014.1162 | ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2014.988 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/13.

Dz.U.2014.1021 | wyrok z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2014.1064 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy