Law Journal

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Dz.U.2014.1220 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2014.1231 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2014.1239 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2014.1237 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom.

Dz.U.2014.1228 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2014.1245 | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Izby zatrzymań.

Dz.U.2014.1358 | rozporządzenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt utracił moc

Konto w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2014.1289 | rozporządzenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2014.1249 | rozporządzenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2014.1250 | rozporządzenie z dnia 10 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

Dz.U.2014.1251 | rozporządzenie z dnia 9 września 2014 r. | Akt utracił moc

Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

Dz.U.2014.1246 | rozporządzenie z dnia 9 września 2014 r. | Akt utracił moc

Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dz.U.2014.1292 | rozporządzenie z dnia 9 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2014.1221 | rozporządzenie z dnia 9 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2014.1316 | rozporządzenie z dnia 9 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy kwalifikacyjne oraz wynagradzanie członków zespołu egzaminacyjnego.

Dz.U.2014.1230 | rozporządzenie z dnia 8 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wnioski o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Dz.U.2014.1273 | rozporządzenie z dnia 8 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Dz.U.2014.1275 | rozporządzenie z dnia 8 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

Dz.U.2014.1208 | obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r. | Akt indywidualny

Upoważnianie uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej.

Dz.U.2014.1334 | rozporządzenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Dz.U.2014.1229 | rozporządzenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2014.1297 | rozporządzenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.

Dz.U.2014.1207 | rozporządzenie z dnia 5 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Obszary, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Dz.U.2014.1272 | rozporządzenie z dnia 3 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzory oznakowania opakowań.

Dz.U.2014.1298 | rozporządzenie z dnia 3 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Gość Media.

Dz.U.2014.1216 | rozporządzenie z dnia 2 września 2014 r. | Akt indywidualny

Charakterystyka energetyczna budynków.

Dz.U.2021.497 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ratyfikacja Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Dz.U.2014.1467 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2014.1296 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1322 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2014.1232 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.

Dz.U.2014.1157 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2014.1330 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1503 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat rejestracyjnych.

Dz.U.2014.1183 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji.

Dz.U.2014.1224 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Dz.U.2014.1269 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Dz.U.2014.1148 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2014.1294 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2014.1213 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2014.1174 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2014.1196 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2014.1125 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2014.1209 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2014.1123 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014.

Dz.U.2014.1117 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc