Law Journal

Sposób prowadzenia oraz szczegółowy tryb udostępniania rejestru związków uczelni publicznych.

Dz.U.2018.308 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Dz.U.2014.1370 | rozporządzenie z dnia 3 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2014.1451 | rozporządzenie z dnia 1 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dz.U.2014.1346 | rozporządzenie z dnia 1 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2014.1379 | rozporządzenie z dnia 1 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Dz.U.2014.1376 | rozporządzenie z dnia 30 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/13.

Dz.U.2014.1375 | wyrok z dnia 30 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/13.

Dz.U.2014.1374 | wyrok z dnia 30 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1333 | rozporządzenie z dnia 30 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2014.1350 | rozporządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

Dz.U.2014.1349 | rozporządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dz.U.2014.1305 | rozporządzenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt utracił moc

Polska Agencja Kosmiczna.

Dz.U.2020.1957 t.j. | ustawa z dnia 26 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Mikulov.2014.09.26.

Dz.U.2019.285 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.1563 | ustawa z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1626 | ustawa z dnia 26 września 2014 r. | Akt utracił moc

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1931 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nagrody i zapomogi dla policjantów oraz tworzenie funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dz.U.2014.1314 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2014.1363 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt utracił moc

Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dz.U.2014.1303 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt utracił moc

Ogólnopolski wykaz studentów i ogólnopolski wykaz doktorantów.

Dz.U.2018.288 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej.

Dz.U.2016.350 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dz.U.2014.1302 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 49/12.

Dz.U.2014.1367 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 4/12.

Dz.U.2014.1366 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1365 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2014.1400 | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Dz.U.2014.1290 | rozporządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.1338 | rozporządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego.

Dz.U.2014.1277 | rozporządzenie z dnia 23 września 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/13.

Dz.U.2014.1354 | wyrok z dnia 23 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.U.2014.1254 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2014.1255 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2014.1256 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2014.1252 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.U.2014.1257 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2014.1258 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2014.1259 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2014.1253 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2014.1260 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2014.1261 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2014.1262 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2014.1263 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2014.1264 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2014.1265 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2014.1266 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2014.1267 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2014.1268 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2014.1286 | rozporządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dz.U.2018.619 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dz.U.2014.1313 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Granica portu morskiego w Helu.

Dz.U.2014.1361 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Umowa o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Warszawa.2014.09.19.

Dz.U.2015.1279 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Urlopy policjantów.

Dz.U.2014.1282 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

Dz.U.2014.1283 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną.

Dz.U.2014.1331 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2014.1270 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2014.1285 | rozporządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 44/12.

Dz.U.2014.1327 | wyrok z dnia 18 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2014.1238 | rozporządzenie z dnia 17 września 2014 r. | Akt jednorazowy