Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2014.1963 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2014.1915 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Dz.U.2015.150 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.28 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej.

Dz.U.2014.1982 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/13.

Dz.U.2015.16 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 50/13.

Dz.U.2015.22 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2014.1962 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.1391 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2014.1901 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2014.1905 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2014.1918 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz.U.2014.1900 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2014.1908 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny.

Dz.U.2014.1926 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2014.1930 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2015.61 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2015.165 | ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Dz.U.2014.1972 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów.

Dz.U.2014.1968 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/14.

Dz.U.2014.1875 | wyrok z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość odsetek ustawowych.

Dz.U.2014.1858 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dz.U.2014.1855 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dz.U.2018.1400 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób i procedura przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1849 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Dz.U.2014.1977 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.

Dz.U.2014.1981 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji.

Dz.U.2014.1848 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów DPO i DPR.

Dz.U.2014.1966 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dz.U.2014.1837 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2014.1857 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii.

Dz.U.2014.1910 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Dz.U.2014.1976 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz.U.2019.923 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pełnienie okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2015.36 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Dz.U.2015.1431 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń.

Dz.U.2015.12 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Dz.U.2017.96 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość wpłaty lotniczej w 2015 r.

Dz.U.2014.1874 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Dz.U.2014.1880 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2014.1973 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Dz.U.2019.985 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Dz.U.2014.1937 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów reasekuracji.

Dz.U.2014.1913 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc