Law Journal

Opłaty związane z oceną materiału siewnego.

Dz.U.2015.88 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Spis wyborców.

Dz.U.2021.697 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2014.1993 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1914 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2015.59 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Dz.U.2015.23 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1979 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Dz.U.2014.1964 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.

Dz.U.2014.1942 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Dz.U.2014.1961 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

Dz.U.2014.1948 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1988 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1970 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

Dz.U.2015.81 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dz.U.2015.79 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Dz.U.2014.1886 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

Dz.U.2014.1887 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania wścieklizny (Rabies).

Dz.U.2015.15 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.2018.367 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2014.1953 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.1985 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1904 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2015.29 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1987 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015.

Dz.U.2014.1960 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2014.1894 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Dz.U.2015.41 | oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń.

Dz.U.2014.1893 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Rybołówstwo morskie.

Dz.U.2021.650 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Siedziby i właściwość terytorialna komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2014.1895 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2015.30 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2014.1868 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2014.1963 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2014.1915 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Dz.U.2015.150 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.28 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej.

Dz.U.2014.1982 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/13.

Dz.U.2015.16 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 50/13.

Dz.U.2015.22 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2014.1962 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.1391 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc