Law Journal

Dokończenie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

Dz.U.2016.927 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.925 | ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Ochrona danych osobowych.

Dz.U.2016.922 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2016.921 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2016.918 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dz.U.2016.917 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2016.913 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

Dz.U.2016.911 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2016.910 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2016.907 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej.

Dz.U.2016.906 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Dz.U.2016.894 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.893 t.j. | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie umowy międzynarodowej.

Dz.U.2016.889 | uchwała z dnia 28 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2016.885 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.

Dz.U.2016.881 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.880 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami.

Dz.U.2016.878 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

Dz.U.2016.876 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.

Dz.U.2016.875 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dz.U.2016.873 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dz.U.2016.872 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Londyn.1974.11.01.

Dz.U.2016.869 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 1 listopada 1974 r. | Akt obowiązujący

Granica portu morskiego w Tolkmicku.

Dz.U.2016.867 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zakres danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dz.U.2016.864 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

Dz.U.2016.863 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Europejska inicjatywa obywatelska.

Dz.U.2016.861 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017.

Dz.U.2016.856 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2016.855 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach.

Dz.U.2016.850 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2016.848 | ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2016.847 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.846 | ustawa z dnia 13 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2016.841 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych.

Dz.U.2016.835 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2016.834 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Tryb uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii.

Dz.U.2016.830 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uznawanie praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.829 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Pcim w województwie małopolskim.

Dz.U.2016.826 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.823 | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

Dz.U.2016.821 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Dz.U.2016.820 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wykaz instrumentów finansowych.

Dz.U.2016.819 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych.

Dz.U.2016.818 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dz.U.2016.817 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Uznawanie praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2016.816 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący