Law Journal

Zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U.2015.831 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Składanie wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Dz.U.2015.727 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.2015.706 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzory zaświadczeń lekarskich.

Dz.U.2015.674 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Dz.U.2015.768 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Luksemburg-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2015.05.12.

Dz.U.2016.1589 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 46/13.

Dz.U.2015.702 | wyrok z dnia 12 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 62/13.

Dz.U.2015.703 | wyrok z dnia 12 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.2015.713 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dz.U.2015.796 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Dz.U.2015.719 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2015.709 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2015.656 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2015.809 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych.

Dz.U.2015.716 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2015.718 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dz.U.2015.691 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2018.290 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymogi, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaje tej kontroli.

Dz.U.2015.692 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

Dz.U.2015.664 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2015.754 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Dz.U.2019.1019 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprawozdanie o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Dz.U.2015.657 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia, praktyki i staże dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Dz.U.2021.185 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2015.645 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2015.665 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2015.688 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2015.632 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2015.669 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.

Dz.U.2015.742 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli.

Dz.U.2015.619 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.2021.118 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz.

Dz.U.2019.167 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Dz.U.2015.597 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji.

Dz.U.2015.595 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dz.U.2015.673 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców.

Dz.U.2018.1576 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Dz.U.2015.622 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.590 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc