Law Journal

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.848 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.835 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Quebec-Polska. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Quebec.2015.06.03.

Dz.U.2018.1511 | umowa międzynarodowa z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Noszenie uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2015.834 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2015.862 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/13.

Dz.U.2015.791 | wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2015.794 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Dz.U.2015.850 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2018.719 t.j. | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Dz.U.2017.53 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2015.1098 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.933 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Służbie Więziennej.

Dz.U.2015.928 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U.2015.942 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Laboratoria urzędowe i referencyjne oraz zakres analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Dz.U.2015.795 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Ogólne odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej.

Dz.U.2015.799 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu.

Dz.U.2015.846 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.725 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2015.811 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie.

Dz.U.2015.792 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami.

Dz.U.2015.771 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie.

Dz.U.2015.762 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2015.808 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 1/14.

Dz.U.2015.726 | wyrok z dnia 19 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2015.751 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2015.1562 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.752 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2015.681 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Prawo restrukturyzacyjne.

Dz.U.2020.814 t.j. | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Dz.U.2020.2065 t.j. | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2015.757 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach.

Dz.U.2015.737 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2015.841 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2015.985 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.838 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2015.957 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2015.867 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2015.994 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2015.995 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U.2015.831 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Składanie wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Dz.U.2015.727 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.2015.706 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2015 r. | Akt obowiązujący