Law Journal

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych. Helsinki.2009.09.09.

Dz.U.2016.1282 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Sposób złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Dz.U.2016.1279 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2016.1277 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2016.1273 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1265 | ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2016.1272 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.2016.1271 | ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dz.U.2016.1264 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości.

Dz.U.2016.1263 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Warunki przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych.

Dz.U.2016.1262 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2016.1261 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów.

Dz.U.2016.1260 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1257 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Sąd Najwyższy.

Dz.U.2016.1254 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1250 | ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Graniczna kontrola fitosanitarna drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.

Dz.U.2016.1253 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/15.

Dz.U.2016.1249 | wyrok z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/14.

Dz.U.2016.1248 | wyrok z dnia 12 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 131/15.

Dz.U.2016.1247 | wyrok z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 24/15.

Dz.U.2016.1246 | wyrok z dnia 29 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/15.

Dz.U.2016.1245 | wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/14.

Dz.U.2016.1244 | wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 2/15.

Dz.U.2016.1243 | wyrok z dnia 21 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/14.

Dz.U.2016.1242 | wyrok z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/13.

Dz.U.2016.1241 | wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 62/14.

Dz.U.2016.1240 | wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/15.

Dz.U.2016.1239 | wyrok z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/14.

Dz.U.2016.1238 | wyrok z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/14.

Dz.U.2016.1237 | wyrok z dnia 11 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/15.

Dz.U.2016.1236 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/14.

Dz.U.2016.1235 | wyrok z dnia 21 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 67/13.

Dz.U.2016.1234 | wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/14.

Dz.U.2016.1233 | wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 5/14.

Dz.U.2016.1232 | wyrok z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1228 | ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.2016.1221 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.U.2016.1229 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Środki na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2016.1226 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.1225 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia.

Dz.U.2016.1223 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.

Dz.U.2016.1220 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2016.1218 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ocena kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie.

Dz.U.2016.1216 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2016.1215 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Dz.U.2016.1212 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Normy powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2016.1211 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską.

Dz.U.2016.1210 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego.

Dz.U.2016.1209 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Dz.U.2016.1208 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzenia licytacji ruchomości.

Dz.U.2016.1205 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Fundusz innowacyjności.

Dz.U.2016.1201 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Świadek koronny.

Dz.U.2016.1197 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wypłata odprawy mieszkaniowej.

Dz.U.2016.1195 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Minimalna zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym.

Dz.U.2016.1189 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2016.1193 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

Dz.U.2016.1192 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Dz.U.2016.1185 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. | Akt indywidualny

Obszary, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie.

Dz.U.2016.1183 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2016.1181 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc