Law Journal

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka.

Dz.U.2015.1927 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2015.2025 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2015.2020 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1960 | ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.2015.1928 | ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2015.1910 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy.

Dz.U.2015.1912 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek.

Dz.U.2015.1913 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego.

Dz.U.2015.1914 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2015.1903 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2015.1900 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2015.1909 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.U.2015.1907 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2015.1894 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2015.1896 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2015.1898 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2015.1905 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2015.1906 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju.

Dz.U.2015.1895 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.1902 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2015.1911 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2015.1901 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2015.1897 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2015.1899 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2015.1904 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2015.1908 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/15.

Dz.U.2015.1982 | wyrok z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Dz.U.2015.2063 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Granica portu morskiego w Gdyni.

Dz.U.2015.2111 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2015.1989 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu.

Dz.U.2015.2134 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2015.1972 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2015.1964 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2015.1976 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji.

Dz.U.2015.1958 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015.

Dz.U.2015.1956 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dz.U.2015.1963 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2015.1962 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2015.1986 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Karkonoski Park Narodowy.

Dz.U.2015.2002 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych.

Dz.U.2021.103 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ocena producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.

Dz.U.2015.1975 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2015.1915 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Opłata za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.503 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłata za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.478 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2015.2069 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2015.1948 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2015.1868 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Standardy postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Dz.U.2015.1997 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dz.U.2015.2016 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2019.728 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.76 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

Dz.U.2015.2006 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.2015.1947 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

Dz.U.2015.1950 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2015.1841 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2015.1919 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt utracił moc