Law Journal

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kamień (PLH060067).

Dz.U.2017.605 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021).

Dz.U.2017.597 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001).

Dz.U.2017.596 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022).

Dz.U.2017.595 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Sobowice (PLH060024).

Dz.U.2017.594 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Dz.U.2017.593 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011).

Dz.U.2017.592 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Gliniska (PLH060006).

Dz.U.2017.591 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2017.589 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013).

Dz.U.2017.588 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014).

Dz.U.2017.587 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054).

Dz.U.2017.585 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008).

Dz.U.2017.583 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019).

Dz.U.2017.582 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069).

Dz.U.2017.581 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Dz.U.2017.579 | ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dz.U.2017.578 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018).

Dz.U.2017.575 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2017.573 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kąty (PLH060010).

Dz.U.2017.572 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056).

Dz.U.2017.571 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041).

Dz.U.2017.566 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018).

Dz.U.2017.565 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Dz.U.2017.563 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073).

Dz.U.2017.560 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013).

Dz.U.2017.558 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014).

Dz.U.2017.557 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001).

Dz.U.2017.555 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053).

Dz.U.2017.554 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054).

Dz.U.2017.553 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2017.551 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025).

Dz.U.2017.549 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002).

Dz.U.2017.548 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2017.547 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006).

Dz.U.2017.545 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019).

Dz.U.2017.542 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.

Dz.U.2017.540 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2017.539 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010).

Dz.U.2017.535 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051).

Dz.U.2017.531 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020).

Dz.U.2017.530 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057).

Dz.U.2017.529 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2017.528 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009).

Dz.U.2017.527 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Składanie wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Dz.U.2017.525 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/14.

Dz.U.2017.518 | wyrok z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2017.516 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Fundusz Kolejowy.

Dz.U.2017.510 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dz.U.2017.509 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2017.507 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla biokomponentów, metody badań jakości biokomponentów oraz sposób pobierania próbek biokomponentów.

Dz.U.2017.506 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Dz.U.2017.504 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc