Law Journal

Rejestr Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2017.1287 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2017.1286 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2017.1283 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 1998 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2017.1280 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.1275 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rybołówstwie morskim.

Dz.U.2017.1273 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U.2017.1271 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2017.1270 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Dz.U.2017.1269 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze sport.

Dz.U.2017.1268 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dz.U.2017.1266 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

Dz.U.2017.1259 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2017.1258 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Agencji Antydopingowej.

Dz.U.2017.1256 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Bośnia i Hercegowina-Polska. Umowa o ochronie informacji niejawnych. Sarajewo.2016.06.07.

Dz.U.2017.1254 | umowa międzynarodowa z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002).

Dz.U.2017.1253 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2017.1251 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Dz.U.2017.1250 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Dz.U.2017.1248 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2017.1247 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2017.1244 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 35/15.

Dz.U.2017.1243 | wyrok z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Dz.U.2017.1239 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Dz.U.2017.1238 | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2017.1237 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem.

Dz.U.2017.1236 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.1235 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.1234 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dz.U.2017.1225 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dz.U.2017.1220 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1215 | ustawa z dnia 25 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 124/15.

Dz.U.2017.1214 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/15.

Dz.U.2017.1213 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030).

Dz.U.2017.1208 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Biała (PLH220016).

Dz.U.2017.1207 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2017.1206 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2017.1205 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin.

Dz.U.2017.1203 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2017.1202 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o obligacjach.

Dz.U.2017.1199 | ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2017.1193 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Dz.U.2017.1192 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2017.1190 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031).

Dz.U.2017.1188 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045).

Dz.U.2017.1187 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010).

Dz.U.2017.1186 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Orle (PLH220019).

Dz.U.2017.1185 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/17.

Dz.U.2017.1183 | wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2017.1182 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący