Law Journal

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2361 | ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Podział kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dz.U.2020.2292 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Program pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato.

Dz.U.2020.2360 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2280 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/16.

Dz.U.2021.20 | wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 46/19.

Dz.U.2021.22 | wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Dz.U.2020.2298 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2021.155 | ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 12/20.

Dz.U.2020.2299 | wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/16.

Dz.U.2021.19 | wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U.2020.2311 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Dz.U.2021.46 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

Dz.U.2020.2302 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dz.U.2020.2392 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2020.2277 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Dz.U.2020.2269 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2020.2273 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.

Dz.U.2020.2239 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim.

Dz.U.2020.2236 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2020.2240 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.2238 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2020.2248 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2020.2279 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Dz.U.2020.2344 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Dz.U.2020.2349 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2020.2356 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2021.36 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.

Dz.U.2020.2307 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zawód farmaceuty.

Dz.U.2021.97 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dz.U.2021.11 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.2020.2212 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2021.21 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.72 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dz.U.2020.2377 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Dz.U.2021.8 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadzór i kontrola w pomocy społecznej.

Dz.U.2020.2285 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący