Rozdział 7 - Administrowanie i konserwacja budynków "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

VII.

Administrowanie i konserwacja budynków "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

§  28.
Administrowanie budynkami "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" i ich konserwacja będą się odbywały na zasadach, przyjętych przy administrowaniu i konserwacji budynków prywatnych, ustalonych przez Zarząd "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumieniu z Zarządem "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" może poruczyć wykonywanie tych czynności organom Budownictwa Wojskowego.