Rozdział 2 - Dochody "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

II.

Dochody "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

§  4.
Dochody "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" składają się:
a)
z podatku od Lokali w wysokości, przewidzianej ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od Lokali (Dz. U. R. P. № 94, poz. 550);
b)
z opłat za kwatery w budynkach "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
c)
z dochodów nadzwyczajnych, płynących z darów, zapisów, dotacyj i t. d.;
d)
z kar pieniężnych za przekroczenie przepisów ustawy z dn. 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju;
e)
z wynagrodzeń ubezpieczeniowych.