Rozdział 1 - Postanowienia ogólne. - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
"Fundusz Kwaterunku Wojskowego jest osobą prawna, której siedzibą jest Warszawa.
§  2.
Celem "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" jest:
a)
wznoszenie budynków mieszkalnych, stanowiących własność "Funduszu Kwaterunku Wojskowego", a przeznaczonych na stałe kwatery dla osób, uprawnionych do korzystania z takich kwater na zasadzie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. № 97 poz. 681);
b)
utrzymanie i konserwacja tychże budynków;
c)
pokrywanie dopłat na rzecz gmin, przewidzianych w art. 13 wyżej wymienionej ustawy.
§  3.
Okresem operacyjnym jest rok kalendarzowy. Pierwszy okres operacyjny trwa do końca 1928 r.