Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXIV/236/22 Rady Gminy Szumowo z dnia 4 kwietnia 2022 r.... - OpenLEX

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXIV/236/22 Rady Gminy Szumowo z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Szumowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dzienniki wojewódzkie

Podla.2022.1973

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2022 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.